Priboj na google snimku

Priboj je mjesto smješteno na sjevero-istočnim obroncima planine Majevice. Za jedan bolji pregled gdje se nalazi Priboj kliknite na „uvećanje karte“.


Uvećanje karte