„EKO-Leonardo“ Priboj

  Udruženje građana “EKO-Leonardo” iz Priboja, od 01. Februara je implementiralo projekat pod nazivom; „EKOLOŠKA EDUKACIJA MLADIH U OPŠTINAMA LOPARE I UGLJEVIK”, čija implementacija traje 6 mjeseci i već je u završnoj fazi.
   Projekat je finansiran od strane Kanada Fonda, koga administriraju Kanadska Ambasada Sarajevo i CIDA ured u BiH. Projekat se sprovodi na području opština Lopare i Ugljevik. Naša misija je da putem obrazovanja, vođeni naučnim saznanjima, doprinesemo;
   Zaštiti i unapređivanju životne sredine, promovišući principe održivog razvoja,
Stvaralaštvu i aktivnijem djelovanju mladih, razvoju volonterizma i promociji njegovih vrijednosti.
Poticanje stila života u održivim zajednicama u urbanim i ruralnim sredinama koje bi na vlastitom primjeru dokazivale da je bolji svijet moguć te omogućavanje stvaranja, prikupljanja i slobodnog protoka znanja o mogućnostima održivog, permakulturnog načina života.
   Cilj projekta je:
  -razvijanje ekološke svijesti u društvu,
  - zaštita životne sredine,
  - promovisanje tolerancije, demokratije i ljudskih prava među grđanima BiH,
  - animiranje i koordiniranje građanskih aktivnosti u društvenom životu,
  - okupljanje i organizovanje mladih,
  - podržavanje i afirmacija kreativnosti omladine,
  - rad sa djecom na razvoju njihove kreativnosti,
  - pomoć građanima sa posebnim potrebama, povratnicima, izbjeglicama i raseljenim licima, ženama, starim i iznemoglim i nezaposlenima,
  - promocija vrijednosti civilnog društva,
  - afirmacija saradnje među različitim etničkim i religijskim grupama,
  - razvoj saradnje sa drugim sličnim organizacijama u BiH i regionu,
  - neformalna edukacija građana,
  - promocija osnovnih ljudskih prava a posebno prava nacionalnih manjina,
  - promocija volonterskog rada i ostalih oblika radnog angažovanja naših članova,
  - učešće u projektima nevladinih organizacija u regionu,
  - promocija tolerancije, polne jednakosti borbe protiv rasizma i diskriminacije,
  - organizovanje raznih humanitarnih, edukativnih, kulturnih, sportskih i ostalih manifestacija,
  - pružanje usluga kroz mini projekte,
  - podrška u istraživanju javnog mnijenja,
  - okupljanje članstva po osnovu masovnosti i kvaliteta.
-Nastavak implementacije partnerskog projekta „OD UČEŠĆA JAVNOSTI DO ODRŽIVOG RAZVOJA“ koji je podržan od EU (EIDHR) i FOD BiH,
-Saradnja na NVO iz okruženja na Programu EU-Youth in action,
-Otvaranje YOUTH info centre u Priboju...
-Jačanje kapaciteta Omladinskog eko-kampa Majevica i namicanje sredstava za izgradnju infrastrukture (GAP projekat opštine Lopare i sufinansiranje od 40.000,00 KM...),
-Lobiranje Ministarstva za trgovinu i turizam da nam odobri sredstva za implementaciju projekta u iznosu od 19.600,00 KM,
-Saradnja sa Omladinskom mrežom BiH,
-Saradnja sa mrežom mladih Balkana, SEEYN,
-Jačanje kapaciteta Mreže eko sela Balkana (MEB-BEN) u RS/(BiH),
-Podrška formiranju novih omladinskih organizacija u Republici Srpskoj, Društvo za civilne aktivnosti „STELLA“ Ist. Sarajevo,
-Saradnja sa OSCE na projektu Uspostavljanje partnerstva lokalne uprave sa NVO sektorom,
-Saradnja sa CISP-om BiH na implementaciji omladinske politike na lokalnom nivou,
-Saradnja sa opštinom Lopare na implementaciji projekata kapitalnih investicija (GAP),
-Nastavak kampanje Vlade RS „Ljepša Srpska“ i UNEP-ove kampanje „ZA NOVA PLUĆA ZEMLjE“.
-Apliciranje i drugim projektima kod domaćih i stranih donatora...

Tel: 065/538-494

E-mail: ekoleonardo@hotmail.com

    U svim svojim segmentima ovaj projekat je podrazumijevao participatoran pristup i omogućio je aktivnu participaciju korisnicima i ciljnim grupama. Osnovni princip projekta se ogledao u redovnom konsultovanju ciljanih grupa tokom trajanja projekta, kako bi se upoznale njihove potrebe i odgovorilo na njih.

UDRUŽENJE GRAĐANA „EKO-Leonardo“ KLUB MLADIH
Adresa: Priboj bb, 75249 Priboj

Aktivnosti

17.03.2017. god

AGENDA KONFERENCIJE Priboj, Lopare BiH

EKO- Leonardo je u partnerstvu sa Ruralanim centrom Sova aplicirao na poziv SWG i dobio podršku kroz aktivnost “ljudi-ljudima”   2P2 u okviru projekta "Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju  zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” za inicijativu “Omladinski aktivnizam u održivom upravljanju biodiverzitetom ADBA regiona”. 

                Cilj projekta je umrežavanje, razmene i unapredjenje iskustva u omladinskom aktivizmu  u zaštiti biodiverziteta regiona Drina Sava. Sama inciativa je zamisljena u vidu radionica u kojoj će biti ukljuceni ucenici osnovnih i srednjih skola sa fokusom na edukaciju mladih i pokazivanja primera dobrih praksi u upravljanju i monitoring biodiverziteta.

                Aktivnosti su organizovanje na dve konferencije, prve u Loparama na kojima će akcenat biti dobri primeri prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima i završne u Sremskoj Mitrovici na kojoj će akcenat biti na edukaciji mladih i razmena iskustva u ruralnom razvoju i upravljanju biodiverzitetom.  

                Koristimo priliku da pozovemo učesnike grupe zainteresovanih strana prekogranicnog regiona “Drina-Sava” koji zele da uzmu učešće na konferencijama i predstave lokalne regionalne primere dobre prakse iz obasti omladinskog aktivizma, održivog razvoja i upravljanja biodiverzitetom.

Prijave za učešće šaljite na mailove ekoleonardo@hotmail.com  i / ili ruralni.centar.sova@gmail.com , i na kontakt tečefon; 065 538 494, Boško Nikolić .

Agenda_Priboj_2017.
Agenda Lopare 16.3.2017..docx
Microsoft Word-Dokument [155.0 KB]

07.12.2014. god

Uručena priznanja najboljim volonterima

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić uručio je danas diplomu Fatimi Džanić i Udruženju za obrazovanje i promociju Roma "Otaharin" kao najboljem volonteru i najboljoj organizaciji u oblasti volonterizma na području grada.

Osim Džanićeve i "Otaharina", priznanja za volonterizam dobile su još tri nevladine organizacije - Crveni krst, "Eko-Leonardo" Priboj i "Eko-put" Bijeljina, te 13 omladinaca-volontera.

"Volonteri su uvijek tu kada je potrebno pomoći ugroženima, a najviše su se istakli kada su Bijeljinu zadesile poplave. Osim ovakvih situacija, tu su da ukažu na značajne datume kao i događaje važne za naš grad", rekao je Mićić.

Begzada Jovanović iz "Otaharina" rekla je da ovo priznanje nije prva nagrada za Udruženje, te da joj je prethodila Zlatna značka grada prošle godine.

"Ove godine smo prepoznati po našem radu i po načinu na koji smo organizovali naše volontere koji su u Dnevnom centru `Otaharina` radili sa djecom", rekla je Jovanovićeva i podsjetila da ovo udruženje ima 43 volontera.

Fatima Džanić, najbolji volonter za 2015. godinu u Bijeljini, rekla je da je druženje sa ljudima najljepše u ovom poslu, a da je mlade Rome ponekad teško animirati na ovaj posao.

"Romska omladina treba da se što više uključuje sa ostalom omladinom kako bi shvatila da ne postoji takva diskriminacija među ljudima i prema Romima o kojoj se priča", rekla je Džanićeva.

Izvor: Srna

16.06.2014. god

Omladinski kamp Priboj 2014.

Partnerska mreža NVO BiH, u sastavu NVO EKO-Leonardo iz Priboja, Zelene staze Tuzla i TOPEER iz Doboja potvrđena na projektu „Različitost na dohvat ruke-promocija interkulturalnog dijaloga, tolerancije i razumijevanja u BiH“,

uz podršku novih partnerskih organizacija, Grupa LUCIDO Lukavac, Ekoturisticki Centar Zelenika Bratunac, Eko Put Bijeljina, Jezero Živinice, Pokret mladih PERSPEKTIVA Derventa, Prva kosa Grmeča Drinić-B. Petrovac, Udruženje "Damar omladine" Sarajevo, Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ Sarajevo,....Visoko, Mladi Crvenog križa Tešanj, Crveni križ Općine Zenica, SEEYN, Eko centar Latinovac, Fondacija MOZAIK Sarajevo, Fond za zaštitu životne sredine RS, Savez turističkih vodiča RS Banja Luka, Turistička organizacija opštine Lopare, opština Lopare, Crveni krst RS,

POZIVA MLADE iz BiH (14-24 godina) da učestvuju u besplatnom 7-dnevnom interetničkom kampu „Interethnic youth camp Priboj 2014” (Međuetnički kamp mladih Priboj 2014) koji će se realizovati u živopisnom predjelu planine Majevice. Učesnici će uživati u čarima Jezera Sniježnica, osjetiti žubor rijeke Janje i vodenica potočara, te družiti se i raditi zajednički na tromeđi opština, Lopare, Sapna i Teočak.

Termin održavanja kampa: 07.-13. Juli 2014.

Mjesto: Priboj

Aktivnosti kampa

Kamp će biti organizovan kao radno-edukativno sedmodnevno međuetničko druženje mladih, u cilju podizanja svijesti, osnaživanja međuetničke saradnje i tolerancije, te isticanja bogatstva različitosti. Fokusirat ćemo se na bogatstvo naših razlika koje može biti vrijednost u spajanja mladih u BiH koja je zaista, kao i SAD, mozaik mnogobrojnih kultura i multietničkih struktura.

U okviru Kampa održaće se interaktivne edukativne i zabavne aktivnosti koje afirmišu multietničku saradnju, toleranciju i uvažavanje različitosti u cilju isticanja bogatstva različitosti koje Bosnu i Hercegovinu čini posebnom i unikatnom.

Cilj Kampa je okupiti mlade ljude iz cijele BiH i omogućiti da kreiraju zajednička i pozitivna životna iskustva, te  na taj način stvaraju ambijent koji će doprinijeti procesu pomirenja, mobilizaciji ličnih i kolektivnih resursa u ostvarenju zajedničkih ciljeva, te unaprijeđenju položaja mladih, kao i opštem unaprijeđenju stanja u BiH.

Projekatom se nastoji produbiti znanja mladih o ponuđenim temama, ohrabriti da stečeno znanje primjene u svojoj svakodnevnici, pokazujući građansku hrabrost.

POZIVNICA ZA UCESNIKE KAMPA 2014.docx
Microsoft Word-Dokument [281.5 KB]
Aplikacija za kampUSA 2014 FINAL.docx
Microsoft Word-Dokument [15.9 KB]

31.01.2014. god

Otvoreni poziv za male grantove

Partnerska mreža NVO BiH, u sastavu NVO EKO-Leonardo iz Priboja, Zelene staze Tuzla i TOPEER iz Doboja kroz implementaciju projekta "Različitost na dohvat ruke-promocija interkulturalnog dijaloga, tolerancije i razumijevanja u BiH", potvrđena kroz realizaciju "Interethnic youth camp Priboj 2013" (Međuetnički kamp mladih Priboj 2013) u živopisnom predjelu planine Majevice, finansiran iz granta Američke ambasade u Sarajevu, raspisuje otvoreni javni poziv za

M A L E   G R A N T O V E

Pozivaju se  zainteresovane grupe mladih, neformalne grupe  sa teritorije BiH da  se prijave na ovaj  javni poziv i dostave predloge projekata  koji su usmjereni na razvoj i promociju interkulturalnog dijaloga, tolerancije i razumijevanja u Bosni i Hercegovini.

Teme koje će se finansirati kroz ovaj poziv odnose se na radno-edukativno međuetničko druženje mladih, u cilju podizanja svijesti, osnaživanja međuetničke saradnje i tolerancije, te isticanja bogatstva različitosti, fokusirajući se na bogatstvo naših razlika koje može biti vrijednost u spajanja mladih u BiH koja je zaista, kao i SAD, mozaik mnogobrojnih kultura i multietničkih struktura.

Ovim pozivom finansiraćemo i interaktivne edukativne i zabavne aktivnosti koje afirmišu multietničku saradnju, toleranciju i uvažavanje različitosti u cilju isticanja bogatstva različitosti koje Bosnu i Hercegovinu čini posebnom i unikatnom.

Cilj poziva je okupiti najviše pet neformalnih grupa mladih iz cijele BiH i omogućiti im da kroz svoje ideje kreiraju zajednička i pozitivna životna iskustva, te  na taj način stvaraju ambijent koji će doprinijeti procesu pomirenja, mobilizaciji ličnih i kolektivnih resursa u ostvarenju zajedničkih ciljeva, te unaprijeđenju položaja mladih, kao i opštem unaprijeđenju stanja u BiH.

Rok za slanje vaših aplikacija se zatvara 02. marta 2014. godine do 16.00 sati.

Odabrane neformalne grupe biće obavještene najkasnije do 10. Marta 2013. Godine a sa liderima, nosiocima grupa biće potpisani Ugovori o implementaciji vaših projektnih ideja dana 15. Marta 2014. Godine.

Aplikaciju i tekst javnog poziva možete preuzeti na; 

https://www.facebook.com/groups/140915999447049/?fref=ts

i na ;http://www.zelenestaze.net/

Vaše projektne ideje šaljete na e-mejl; ekoleonardo@hotmail.com

hvala,

Boško Nikolić
NVO "EKO-Leonardo", Priboj bb, 75 249  Priboj, Lopare/RS/BiH
Mobtel; +387 (0)65 538-494, E-mail; ekoleonardo@hotmail.com,

www.priboj-majevica.com,  www.eko-leonardo.info  

United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020-"Living in harmony with nature", 2014 - INTERNATIONAL YEAR OF FAMILY FARMING

Download
Neuer Datei-Download
Download
Neuer Datei-Download

09.01.2014. god

Izgradnja EKO-kampa Majevica

Najava kampanje, Priboj, 09.01.2014.

LANSIRANJE kampanje za namicanje sredstava sa porukom;

„Ako je duša majevička neka i vaše oči uživaju u čarima pitomog Jezera“

Uključimo se u razvoj turizma na Jezeru!

 Udruženje građana "EKO-Leonardo" iz Priboja je organizacija koja je svojom misijom posvećena zaštiti životne sredine, razvoju omladinskog i ekoturizma i omladinskom aktivizmu.

 PODRŽI AKCIJU, DONIRAJ…

Krajem 2013. Udruženje građana " EKO-Leonardo " je izabrano u grupu od 15 organizacija koje će učestvovati u projektu "Akademija održivosti" koji provodi Fondacija "Mozaik" i u sklopu kojeg Udruženje prikuplja sredstva od fizičkih lica i kompanija za projekat "Izgradnja EKO-kampa majevica", da bi se uradio prilazmi put, parking, učionica u prirodi, sanitarni čvor i kuhinja na otvorenom. Kampanja za prikupljanje sredstava je počela u januaru 2014. godine i u sklopu te kampanje je napravljena Facebook grupa; AKADEMIJA ODRŽIVOSTI,MOZAIK-EKO Leonardo, odštampani su i podijeljeni letci i plakati. Cilj kampanje je da skupimo 5.860,00 KM da bi i od Fondacije "Mozaik" dobili ukupan budžet sredstava od 11.680,00 KM, neophodnih za realizaciju projekta.

Ovom prilikom Vas pozivamo da donirate sredstva za ovaj projekat na naš Ž.R. 562 003 811133933 67, kod NLB Razvojne banke i tako pomognete izgradnju EKO-kampa Majevica na obali Jezera u naselju Džemat, Priboj, opština Lopare.. 

Za devizne uplate, devizni račun:10631661, IBAN: BA39 5620 0380 4732 2981, SWIFT: RAZBBA22

 Umjesto žaljenja kako naša sela propadaju uradimo nešto da ih pokrenemo!

Hvala !

 Kontakt podaci;                        

Udruženje građana „EKO-Leonardo“ Priboj

Ž.R. 562 003 811133933 67, 562-003-80258770-57 NLB Razvojna banka

Tel. +387 (0)65/538-494  e-mail: ekoleonardo@hotmail.com  www.priboj-majevica.com    www.eko-leonardo.info

Saopštenje za medije.docx
Microsoft Word-Dokument [241.6 KB]

 07.03.2013. god

BICIKLISTIČKO-EKOLOŠKI SUSRET MLADIH POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE

U nedjelju 21. aprila 2013. Godine

održavaju se

BICIKLISTIČKO-EKOLOŠKI SUSRETI MLADIH POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE

Lokacija aktivnosti; Priboj, opština Lopare, RS, BiH

u organizaciji konzorcija Projekta „Biciklistički kampovi i biciklijade kao veza između ljudi i popularizacija razlčitosti“, koji finansira Ambasada SAD u Sarajevu.

 Oširnije: 

Program obiljezavanja Dana planete.doc
Microsoft Word-Dokument [492.0 KB]

19.01.2013.

PRIBOJ DOMAĆIN BICIKLISTIČKO-EKOLOŠKOG SUSRETA MLADIH POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE

  Priboj - U petak 18. januara održan je u Priboju, opština Lopare, sastanak konzorcija Projekta „Biciklistički kampovi i biciklijade kao veza između ljudi i popularizacija razlčitosti“, koji finansira Ambasada SAD u Sarajevu. Konzorciju koga čine partnerske organizacije Asocijacije „Zelene Staze – Green Tour“ iz Tuzle, Topeer iz Doboja, Biciklističkog kluba KPL Vlasenica, Asocijacije MTB.BA iz Sarajeva, Eko-Leonadrdo iz Priboja i umjetničke grupe Lucido, pristupili su i Biciklistički klub Živinice i Udruženje mladih iz Gnojnice. Novi partneri na Projektu će participirati u projektnim aktivnostima, a u svojim sredinama će proširiti projektne aktivnosti i uključiti mlade iz svojih sredina u međuetničku saradnju koju praktično realiziraju partneri iz oba entiteta. Učesnicima je dodijeljena oprema koja je nabavljena u okviru Projekta.

Prisutni su izradili i usvojili planove edukacije mladih tokom dva kampa koji će se održati u Vlasenici i na Ozrenu ovog ljeta. Jedno od važnih pitanja je bila i planirana organizacija obilježavanja Dana planete Zemlje 2013. godine. Jednoglasno je odlučeno da se centralni skup mladih održi u nedjelju 21. aprila u podmajevičkom gradiću Priboju, smještenom na sjevernim obroncima planine Majevice. Skup se održava dan prije praznika, kako bi što veći broj zainteresiranih mogli prisustovati. Aktivisti partnerskih organizacija i drugi građani koji se odluče družiti u atmosferi tolerancije, međusobnog uvažavanja i poštivanja prema prirodi tog dana će voziti kružnu biciklijadu, otvoriti foto-izložbu u Priboju, te organizovati ekološke akcije čišćenja okliša i pošumljavanja. Biciklistička vožnja kreće i završava u Priboju (Republika Srpska), a na obroncima Majevice preći će u Federaciju BiH na područjima općina Teočak i Tuzla. Ovo je odlična prilika biciklistima iz regije koji žele obilježiti Dan Zemlje i početi ovogodišnju biciklističku sezonu porukom da mladi prepoznaju zajedničke vrijednosti, te da se entitetska granica i razlike među nama mogu premostiti i povezati brdskim stazama. Organizatori najavom upućuju i poziv mladim koji vole bicikla i prirodu da u svojim kalendarima već danas upišu: Priboj, skup povodom Dana Zemlje, 21. april.

Predsjednik organizacionog odbora je Boško Nikolić iz Eko-Leonada, a članovi San Makarević iz Topeera, Enes Velagić iz Zelenih Staza, Željko Lukuć iz BK Vlasenica, Elvedin Ikanović iz Grupe Lucido, Admir Selić iz BK Živinice i Nermin Softić iz UG Mladost.

 Tekst: „Zelene Staze – Green Tour“ Tuzla

12.01.2013. god.

  Nastavak saradnje mladih iz Tuzle, Doboja, Lukavca, Vlasenice, Priboja i Sarajeva u brdskom biciklizmu sa proširenom listom partnera i novim lokalitetima organizacije kampova i biciklijada

NOVI PROJEKAT KAO NAGRADA ZA USPJEŠNU SARADNJU MLADIH

 U Doboju je 11. januara održan prvi sastanak Konzorcija novog Projekta "Brdsko-biciklistički kampovi i biciklijade kao veza između ljudi i popularizacija različitosti" koga finansira Ambasada SAD u Sarajevu. Projekat će trajati 12 mjeseci, a nastao je kao nastavak okončanog Projekta "Ozrenske staze" koji su realizovale partnerske organizacije "Zelene Staze" iz Tuzle i "Topeer" iz Doboja. Završeni Projekat nije samo pokazao zavidne rezultate u realizaciji, već je poslao jasnu poruku da mladi hoće i mogu međusobno sarađivati, da dijele zajedničke vrijednosti i da su u stanju prepoznati i poštivati međusobne različitosti. Interes za nastavak Projekta je bio veliki, što su prepoznali u Ambasadi SAD u Sarajevu, te su organizatori dobili finansijsku podršku za još jednu godinu.

  Sastanku je prisustovala i gospođa Rahela Džidić u svojstvu predstavnika Ambasade SAD u Sarajevu. Učesnike je upoznala sa aktivnom ulogom Ambasade SAD u podršci nevladinim organizacijama u uspostavi saradnje i dijaloga među mladim u BiH, te poštivanja međusobnih različitosti. Gospođa Džidić se pozitivno izrazila o okončanom Projektu "Ozrenske staze", ističući da su rezultati ovog Projekta bili motivacija Ambasadi SAD da i dalje podržava aktivnosti "Zelenih Staza" i "Topeera".

Novi Projekat se sadržajno i prostorno širi, tako da osim pomenutih organizacija parneri u realizaciji su i Biciklistički klub Vlasenica, udruženje "EKO-Leonardo" iz Priboja, asocijacija "MTB.ba" iz Sarajeva i umjetnička grupa "Lucido" iz Lukavca. Vrijednost Projekta je 25.000  američkih dolara, a finansirat će se svi aspekti planiranih aktivnosti.

Na sastanku je formiran Upravni odbor Projekta i urađen detaljan plan aktivnosti, među kojima su edukacija mladih trenera, dva brdsko-biciklistička kampa, tri jednodnevna susreta brdskih biciklista, učešće na Sajmu turizma "List" u Lukavcu i obilježavanje Dana planete Zemlje u Priboju 22. Aprila ove godine. Očekuje se da se kroz aktivnosti na ovom Projektu angažuje više od 200 mladih iz oba entiteta.

 Očekujemo vas u Priboju za Dan planete Zemlje, 22. aprila da zajednički obilježimo ovaj svjetski ekološki datum!?

18.10.2009.

Saopštenje Udruženja građana EKO Leonardo iz Priboja
PRIBOJ- Poštovani saradnici, kolege,
(ovo je pozivnica za rad i saradnju...)

Priboj 12. maj 2012. god
  početkom mjeseca juna i za opštinu Lopare, predviđene su aktivnosti na projektu Mladi Eko Lideri...
za realizaciju ovog projekta za našu opštinu biće neophodno učešće 35 mladih osoba od 16 do 30 godina...
više o projektu u prilogu mejla a u međuvremenu biće organizovani i info dani za zainteresovane kandidate...!
Proslijedite informaciju mladima naše opštine a očekujemo podršku pored NVO EKO-Leonardo i ostale organizacije, OKLOP, Svetosavska omladinska zajednica, EPD Risovac, EEU Viva Natura, Prosvjeta, Srednja škola itd, opštine...itd...
Opširnije

Pribojske vode…
  Nije mnogo sela u bivšoj državi moglo da se pohvali da posjeduje jedno takvo bogatstvo. Bogatstvo zvano rijeka. Priboj je odvajkada imao čast da ima dvije. Istina, nisu to velike rijeke koje su bogate vodom, energetskim ili plovnim potencijalima. Prije bi se moglo reći da su to dva potoka, ali ipak Janja i Labuđanka su za Pribojce uvijek bile i ostale dvije rijeke.
  Radi se o dvije sestre, koje sa majevičkih visova milenijumima teku i nenametljivo protičući kroz selo, spajaju se u blizini mosta pored vodenice porodice Delić. Veća sestra - Janja, preuzela je na sebe dužnost da mladju sestru - Labuđanku odvede do Drine i dalje do Crnog mora, kako su nas učili naši učiteljice i učitelji, nastavnice i nastavnici, dok smo pohađali osnovnu školu, u našem Priboju. I nije bilo učenika koji se pogledavši u bistru janjsku vodu nije ponekada zapitao: “Koliko li joj je samo potrebno vremena da stigne do tog dalekog Crnog mora?” I nakon toga sa blagim zadovoljstvom rađala se pomisao: “Hej, pa i mi i naša Majevica učestvujemo u stvaranju nečega velikog kao što je Crno more….”
  Veličina rijeka i količina vode u njima zna da često varira u zavisnosti od godišnjeg doba. Dešavalo se tokom sušnih godina da Labuđanka potpuno presuši. Malo vode ostajalo je samo u virovima , gdje su se ribe sklanjale I teško preživljavale usled nedostatka kiseonika. A ista ta Labuđanka znala je da donese ogromne količine vode, nakon otapanja velikih snjegova ili posle obilnih ljetnih pljuskova I da se izlije u pribojske “luke” pored kojih protiče i tako ih poplavi.
Rijeke imaju i mikroklimatski uticaj na Pribojce, Kolobarce posebno. Tokom hladnih, ledenih zimskih dana, pogotovo kad mraz stegne, mještani znaju da kažu da je temperatura “izmedju voda” nešto niža nego na okolnim brdima.
  Godinama su rijeke hranile Pribojce. Klijen, mrena, krkuša, “zlatarić” znali su biti dio trpeze, pogotovo u dane posta. Svako od nas klinaca bar je jednom osjetio uzbuđenje kada plovak zaigra na mirnoj vodi nekog od virova. I svi smo imali isti pribor, ljeskov štap, par metara najlona, plovak od gljivnog čepa i kukicu, kako smo zvali udicu. Mamce smo pronalazili na licu mjesta; račiće, skakavce , popce ili gliste. Bilo je dobrih ulova, klijenova od preko kilogram a bilo je I sitnih “šarančića” - njih smo puštali nazad u vodu. A virova koliko poželiš; kod plavog mosta, ispod Adice, kod brane za vodenicu, ispod vodenice Milovanovića, Marinin vir, i tako sve do "mosta na Janji". I Labuđanka je imala svoja carstva za pecanje i jata mrena i klenova. Hvatala se riba i rukama, oni hrabriji su zavlačili ruke u” škalju” ispod korijenja drveća i izvlačili lijepe primjerke. Oni manje hrabri su ih samo posmatrali sa obale i strahovali da drug koji je dobrano zagazio u vir neće izvući bjeloušku ili nekog njenog otrovnijeg srodnika. Hrana je stizala i iz nekoliko vodenica, čije je teške kamenove pokretala zajažena janjska voda. Brašno za ukusnu provu su mljele vodenice, ukusne se bile I reš pečene ribe uvaljane u so i to “provino” brašno.
  Ono što je priroda vremenom klesala, Pribojci su znali da iskoriste. Prikolice I prikolice janjskog kamena ugrađene su u pribojske bunare, puteve i druge građevine napravljene vještom rukom majstora. A i nema kuće u Priboju koja nema kamen iz Janje u kaci ili buretu sa kiselim kupusom.
  Ljeto u Priboju bilo je nezamislivo bez kupanja ispod Plavog mosta. Redosled radnji je svake godine bio isti. Dolaskom prvih vrelih dana, složne I vrijedne ruke su ogradjivale vir i po potrebi ga kasnije ojačavale i popravljale. Mnogi od nas su baš tu naučili i da plivaju. Bilo je to vrijeme prije izgradnje brane I jezera Sniježnica, a mnogi su se naučeni ispod Plavog mosta potvrdjivali na raznim primorskim destinacijama. Igrao se tu i vaterpolo. Zimi su se opet djeca znala igrati hokeja, na zaledjenoj površini Labudjanke.
  Nažalost, ovaj tekst ne moze proći bez osvrta na današnje stanje u kojem se rijeke nalaze. Ne tako davno naši preci su koristili čistu vodu iz rijeke za pranje veša, napajanje stoke a nerijetko i za piće. Bilo je i ranije bacanja otpada i smeća ali u znatno manjem obimu i nekako je to bilo neprimjetno. Danas su deponije brojne i vidljive na svakom koraku, plastične kese vise sa vrba I jošika, pet ambalaža pliva u virovima. Proljetne bujice nisu više u stanju da odnesu uljeze, čini se da rijeke gube borbu sa najvećim svojim neprijateljema, tj. sa nama samima. Tokom rata i poslije njega, rijeke i njihov riblji fond su se susreli sa bombama, dinamitom, strujom I čime sve ne i nekako su uspijevale da odole svemu tome i da prežive sve to i opet postepeno obnove svoju faunu. Pitanje je dokle će moći da tako opstanu bez pomoći nas samih. Sve će to tako biti dok mi sami ne shvatimo da one više trebaju nama nego mi njima, rijeke će i dalje da propadaju, a bojim se da kada mi sami konačno to shvatimo da će da za sve bude kasno.
Ne zaboravimo – VODA JE IZVOR ZIVOTA.
Jovan Jovanović


19.09.2010.

- Evropska sedmica mobilnosti 2010
Od 16. do 22. septembra

09.06.2010.

Construction of eco-camp Majevica

Priboj, Lopare
Construction of eco-camp Majevica MANY SPECIES, ONE PLANET, ONE FUTURE 5th Saturday June, 2010 after 12 hours, in the village of Priboj, EKO-kamp Majevica, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Celebrate the International Year of Biodiversity, activists NGO EKO-Leonardo from Priboj going to organize a trip for students and members of the eco-section of Primary School Veljko Cubrilovc from Priboj, on the lake in the area of eco-camp “Majevica”. The trip will be educational and work purposes. We will work to clean up river “Janja”, her tributaries and sources of which shall be set signalling for the zone of sanitary protection of watercourses and groundwater and the lake is protected as a district. We will work on the reforestation of the devastated land and development of landscape architecture for public spaces, primarily for the school yard... This is also start of activities for 2010. year campaign to Government, "beautiful Serbian" and UNEP's campaigns for PLANT FOR THE PLANET with available funds for the planting of 3 000 seedlings! Biodiversity is life - Biodiversity is our life For more information, please contact: Boško Nikolic, assistant, NGO "EKO-Leonardo" Mobtel; +387 (0)65 538-494, E-mail; ekoleonardo@hotmail.com, www.majevica.de

For more information, please contact:
Bosko Nikolic
NGO EKO-Leonardo

Tekst je preuzet sa:

United Nations Environment Programme (UNEP)

18.10.2009.

 Saopštenje Udruženja građana EKO Leonardo iz Priboja
PRIBOJ- Poštovani saradnici, kolege,
(ovo je pozivnica za rad i saradnju...)
  evo napokon mogućnosti da uradimo i ako kasno jedan mali dio aktivnosti vezano za eko-kamp Majevica 2009.
Jesen je, oktobar je ali šta će mo bolje ikad nego nikad...Vlada RS, odnosno resorno ministarstvo ne podržava kompletan budžet projekta, međutim sa ovo malo novca pokušaćemo da opravdamo naš aktivizam i želju da animiramo mlade kroz omladinski eko kamp...počinjemo od nule...
  Dakle, pored animiranja nove generacije eko sekcije u O.Š. Veljko Čubrilović i podjele 20 majica, namjenski odštampanih za njih, za očekivati je da su i ovi mladi dio omladinskog pokreta za promjene...
Pored tih majica, štampamo još 50 majica Eko kamp Majevica 2009. Ognjen Petrović je uradio logo-odnosno odabrao font...Sav promo materijal koji slijedi bi trebao biti gotov u ove radne dane iduće sedmica...Radimo dva banera na stalku, drvenom, sa promocijom donatora kao i EKO-Leonardo i eko-kamp...pored toga idu četiri info table za Eko kamp Majevica od drveta, nešto extra...nabavićemo cement i šljunak pa će mo te info table zabetonirati na četiri lokaliteta...Imamo nabavljene četiri kante-kontejnera za prikupljanje otpada, sa oznakama za reciklažu, odnosno po jedan za metal, plastiku, staklo i karton-papir...znači prilika da se odradi i na edukaciji...imamo nabavljen alat za volonterski rad, rukavice, vreće za smeće itd...Bilo bi dobro da ako vrijeme posluži idući vikend izdvojimo vrijeme i ovo uradimo...Sićemo na planiranu lokaciju za eko kamp na obali jezera, i dogovoriti se šta i kako dalje...ukoliko bude vrijeme dobro ponijećemo šatore a imamo za sada 3 komada...bilo ko još ako ima šator neka ponese sa sobom!?
Novca što ostane, kupićemo hranu i osvježenje...
Ja se nadam da će naš tim mladih ljudi uraditi još koji projekat i dobiti sredstva da se naše aktivnosti nastave, na proljeće, iduće godine...
Srdačan pozdrav i vidimo se!
Boško Nikolić
NVO "EKO-Leonardo"

04.06.2009.

- Povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite životne sredine

Na zajedničkoj akciji u 8 gradova uz podjelu promotivnog materijala, potražiće podršku u svojoj inicijativi 39 NVO. Zato Vas pozivamo da nam se pridružite u petak, na gradskom trgu u Bijeljini od 10.00 do 14.00 sati kada ćemo da tražimo:
- Redovno praćenje stanja životne sredine i izvještavanje građana dostupnim i razumljivim informacijama
- Više načina uključivanja građana u donošenje okolinskih odluka
Želite li se uključiti u akciju, a niste u mogućnosti dati svoj potpis na ulici, molimo vas da odgovorite na anketno pitanje na
www.ekologija.ba

25.04.2009.

- Anketa CETTZ - Eko

Postovani sugrađani,
zamoljavamo Vas da obratite pažnju i da izdvojite malo vremena,
trenutno implementiramo partnerski projekat "OD UČEŠĆA JAVNOSTI DO ODRŽIVOG RAZVOJA"...
u narednom periodu predviđena je ekoloska kampanja a da bih ista bila svrsishodna neophodno je izvrsiti istrazivanje-anketiranje vladinog, nevladinog sektora i građanstva...
U prilogu (Anketa CETTZ - Eko) je anketni list koje se moze ispuniti i elektronski, pa nam vratiti mejlom...
medjutim, vjerovatno vi pored vas imate zainteresovanih koji bi zeljeli da se ukljuce u anketiranje kako bi dali svoj glas promjenama...stoga ako ste u mogucnosti da odstampate/ kopirate ispunjene anketne listove i posaljete na nasu adresu, poštom...
Hvala unaprijed na podršci i razumijevanju!

24.03.2009.

PUTEM DO ODRŽIVOG RAZVOJA
PRIBOJ - Obavještavamo medije da je Udruženje Centar za ekologiju i energiju (CEETZ) uz finansijsku podršku Evropske unije i u saradnji sa NVO EKO-Leonardo iz Priboja (Lopare) započelo realizaciju dvogodišnjeg projekta (1.12.2008.-1.12.2010.) pod nazivom „Od učešća javnosti do održivog razvoja“.
  Prateći svoju viziju, podsticaj održivog razvoja korištenjem edukativnih, naučnih i praktičnih metoda, CEETZ nastavlja svoj rad sa novim ciljem – stvaranje koalicije NVO koja će tokom brojnih edukativnih radionica uz stručne studije i prezentacije, kampanje i medijska istupanja, jačati svoje kapacitete i uspostaviti bolje političke dijaloge i protok informacija između vladinog i nevladinog sektora, te uticati na davanje prioriteta projektima održivog razvoja i njihovoj realizaciji.
Koaliciju će sačinjavati nevladine organizacije koje se bave pitanjima okoliša, mladih, učešća javnosti, održivim razvojem, demokratizacijom i ljudskim pravima u oblasti okoliša i održivog razvoja. Članovi koalicije će tokom edukacije steći brojna saznanja o problemima i načinima njihova prevazilaženja, osposobiti se za samostalno vođenje kampanja i realizovati ih u svojim sredinama, stvoriti bazu podataka sa svim relevantnim osobama koje mogu pomoći u rješavanju okolinskih problema i pružiti kvalitetnu podršku vlastima u rješavanju nagomilanih problema.
Ukupan budžet projekta je 110.000 EURA a podržala ga je Evropska unija, Program EIDHR i FOD BiH.
Kontakt osoba za dodatne informacije: ekoleonardo@hotmail.com, 065/538-494 (Boško Nikolić, asistent na projektu za Republiku Srpsku)
PUTEM DO ODRŽIVOG RAZVOJA
PRIBOJ - Obavještavamo medije da je Udruženje Centar za ekologiju i energiju (CEETZ) uz finansijsku podršku Evropske unije i u saradnji sa NVO EKO-Leonardo iz Priboja (Lopare) započelo realizaciju dvogodišnjeg projekta (1.12.2008.-1.12.2010.) pod nazivom „Od učešća javnosti do održivog razvoja“.
Prateći svoju viziju, podsticaj održivog razvoja korištenjem edukativnih, naučnih i praktičnih metoda, CEETZ nastavlja svoj rad sa novim ciljem – stvaranje koalicije NVO koja će tokom brojnih edukativnih radionica uz stručne studije i prezentacije, kampanje i medijska istupanja, jačati svoje kapacitete i uspostaviti bolje političke dijaloge i protok informacija između vladinog i nevladinog sektora, te uticati na davanje prioriteta projektima održivog razvoja i njihovoj realizaciji.
  Koaliciju će sačinjavati nevladine organizacije koje se bave pitanjima okoliša, mladih, učešća javnosti, održivim razvojem, demokratizacijom i ljudskim pravima u oblasti okoliša i održivog razvoja. Članovi koalicije će tokom edukacije steći brojna saznanja o problemima i načinima njihova prevazilaženja, osposobiti se za samostalno vođenje kampanja i realizovati ih u svojim sredinama, stvoriti bazu podataka sa svim relevantnim osobama koje mogu pomoći u rješavanju okolinskih problema i pružiti kvalitetnu podršku vlastima u rješavanju nagomilanih problema.
Ukupan budžet projekta je 110.000 EURA a podržala ga je Evropska unija, Program EIDHR i FOD BiH.
Kontakt osoba za dodatne informacije: ekoleonardo@hotmail.com, 065/538-494 (Boško Nikolić, asistent na projektu za Republiku Srpsku)